kimlik

Tasarımcı, maker, kadın, insan, yaratık… şeyler & hikayeler


Sıra dışı bir öğretmen ile sıradan bir ilkokul sonrası Üsküdar Amerikan Kız Koleji ve MSÜ Mimarlık’tan mezun oldum. 2001’de Serdar Okumuş ile KOMA Mimarlık Atölyesi’ni kurduk. 2008’de KOMA, 5 dakika ile birleşerek deneyim tasarımı hizmetleri vermeye başladı. 2014’te arkadaşımız Hakan Pakten ile birlikte, Robotel Türkiye’de proteze erişimi olmayan el ve parmak deformasyonlu çocuklara 3D yazıcılar ile mekanik eller yapmaya başladık. Bu vesileyle tanıştığımız Maker Hareketinde de gönüllü yer aldık. 2017’de Robotel bir sivil toplum örgütü oldu; Maker işi ise bir Sosyal Girişime dönüştü. Maker Çocuk ve Maker Atölye ile 21. YY becerileri, teknoloji okuryazarlığı, girişimcilik konularında programlar, projeler ve eğitimler düzenledik. Bugün Robot El Derneği’nde başkan olarak devam ediyorum. Ayrıca Multidisipliner birikim ve deneyimimi konuşmacı, danışman, eğitmen ve mentör olarak paylaşıyorum. Kendimi kısaca sivil toplum bağımlısı, sosyal girişimcilik taraftarı bir PROMAKER olarak tanımlıyorum.


Designer, maker, woman, human, creature… things & stories


After an extraordinary teacher and an ordinary grade school; I graduated from Üsküdar American Academy for Girls and MSÜ – Architecture. In 2001 I co-founded KOMA Architecture with Serdar Okumuş. In 2008 KOMA merged with 5 dakika and became an experience design service company. In 2014, we started started making 3D printed mechanical hands for children with hand deformation who don’t have access to prosthetics in Robotel Türkiye with our friend Haken Pakten. We also volunteered in the Maker Community which we met through Robotel. In 2017, Robotel became an NGO and the Maker projects turned into a social entrepreneurship business. We made programs on 21.Century & technology skills with Maker Çocuk & Maker Atölye. Today, I continue in Robotel as head of the Association. I also share my expertise and experience in multidimensional & multidisciplinary projects as a speaker, consultant, trainer & mentor. I define myself as a PROMAKER who is a civil society addict & a social entrepreneurship fan.